+47 92 65 79 00 op@inor.no

iNOR AS logo er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjektering av elektriske anlegg og teknisk byggeledelse.

Vi tilbyr prosjektering av:
  • Elektriske anlegg
  • Sykesignalanlegg
  • Belysningsanlegg
  • Antenneanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Heisanlegg

 

  • Brannalarmanlegg
  • Reservekraftanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • UPS-anlegg (avbruddsfri strømforsyning)
  • IT spredenett
  • Automatiseringsanlegg (SD-anlegg)

 

I tillegg kan vi tilby tjenester innen:
  • Byggeledelse
  • Energiøkonomisering (ENØK)
  • Tilstandsanalyser for større bygg
  • Testing og idriftsettelse av tekniske anlegg
  • Drifting og driftsoptimalisering av tekniske anlegg
Byggeledelse

 

 

 

Marked- og forretningsområdet for iNOR AS logo er primært Troms fylke. Men selskapet tar på seg oppgaver over hele landet.

Kundegrupper for firmaets tjenester er blant andre:
  • Kommuner og kommunale selskaper
  • Fylkeskommuner
  • Statlige institusjoner
  • Private selskaper
  • Privatpersoner
Små og store oppdrag

 

Våre medarbeidere har som saksbehandlere og prosjektledere gjennomført store og kompliserte oppdrag, og kan innenfor sitt fagområde tilby tjenester som:
  • Teknisk/økonomiske utredninger
  • Kostnadsutredning
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Anbud-og kontraktbehandling
  • Prosjektoppfølging
Kostnadsutredning