+47 92 65 79 00 op@inor.no

iNOR AS logo er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjektering av elektriske anlegg og teknisk byggeledelse.

Vi tilbyr prosjektering av:
 • Elektriske anlegg
 • Sykesignalanlegg
 • Belysningsanlegg
 • Antenneanlegg
 • Nødlysanlegg
 • Heisanlegg

 

 • Brannalarmanlegg
 • Reservekraftanlegg
 • Adgangskontrollanlegg
 • UPS-anlegg (avbruddsfri strømforsyning)
 • IT spredenett
 • Automatiseringsanlegg (SD-anlegg)

 

I tillegg kan vi tilby tjenester innen:
 • Byggeledelse
 • Energiøkonomisering (ENØK)
 • Tilstandsanalyser for større bygg
 • Testing og idriftsettelse av tekniske anlegg
 • Drifting og driftsoptimalisering av tekniske anlegg
Byggeledelse

 

 

 

Marked- og forretningsområdet for iNOR AS logo er primært Troms fylke. Men selskapet tar på seg oppgaver over hele landet.

Kundegrupper for firmaets tjenester er blant andre:
 • Kommuner og kommunale selskaper
 • Fylkeskommuner
 • Statlige institusjoner
 • Private selskaper
 • Privatpersoner
Små og store oppdrag

 

Våre medarbeidere har som saksbehandlere og prosjektledere gjennomført store og kompliserte oppdrag, og kan innenfor sitt fagområde tilby tjenester som:
 • Teknisk/økonomiske utredninger
 • Kostnadsutredning
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Anbud-og kontraktbehandling
 • Prosjektoppfølging
Kostnadsutredning